HAJI DR. RAJIEE HADI

HAJI DR. RAJIEE HADI
SERIBU WARNA SERIBU MAKNA

19 Mei 2012

IKHTISAS KEGURUAN


PERSATUAN Pengamal Pendidikan Malaysia (PENDIDIK) menyambut baik cadangan Kementerian Pelajaran Malaysia yang mahu mengkaji cadangan supaya setiap guru di negara ini perlu memiliki lesen keguruan oleh sebuah organisasi profesional seperti yang perlu dimiliki oleh doktor atau peguam.

Sehubungan itu pihak PENDIDIK bersetuju pandangan Timbalan Menteri Pelajaran, Dr. Mohd. Puad Zakarshi bahawa dengan adanya lesen ia merupakan salah satu kaedah bagi mengekalkan integriti, imej dan martabat guru di negara ini dalam memastikan orang ramai tidak hilang kepercayaan kepada golongan tersebut.

Namun pihak persatuan suka mengingatkan bahawa kaedah seperti lesen ini pernah dipraktikkan oleh Kementerian Pelajaran sebelum era 1980- an yang mana setiap guru terlatih yang baru ditempatkan mengajar di sesebuah sekolah diwajibkan mendaftar dan memohon buku pendaftaran sebagai guru terlatih daripada Pendaftar Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran.

Dengan memiliki buku pendaftaran yang bagaikan seperti lesen guru-guru tersebut secara rasmi diterima sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan/pelajaran.

Buku pendaftaran yang diperbaharui setiap tahun itu juga berfungsi bagi membatalkan atau menggantungkan lesen mengajar seseorang penjawat itu.

Soalnya, adakah prosedur ini masih dipraktikkan? Jika tidak dipraktikkan mengapa dimansuhkan?

Bagaimanapun persatuan berpandangan bahawa apa yang penting seseorang guru itu wajib memiliki kelulusan ikhtisas dalam bidang keguruan sama ada di peringkat sijil, diploma atau sarjana muda pendidikan. Memiliki kelulusan ikhtisas dalam bidang pendidikan adalah kriteria wajib bagi memperoleh lesen mengajar. Justeru sudah tiba masanya kaedah ini diperluaskan juga di sekolah-sekolah persendirian dan kelas-kelas tiusyen. Dengan ini profesion keguruan tidak sewenang-wenangnya disandang oleh guru sandaran/sementara/gantian.

Seperti mana profesion kedoktoran atau guaman yang tidak ada ada label sandaran, sementara atau gantian maka pihak persatuan berpendapat sudah tiba masanya Kementerian Pelajaran bertegas dalam soal ini demi memartabatkan profesion keguruan agar terus dihormati oleh masyarakat sepanjang masa.(sumber: Persatuan Pengamal Pendidikan Ulas Lesen GuruUM, 27/05/10)

DR. RAJIEE HADI
Presiden

3 Mei 2012

KBKK & APLIKASI DALAM P&P


Pemikiran merupakan satu proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan serta membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami. Dalam erti kata lain kemahiran berfikir adalah proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah.

Kemahiran Berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan yang penting kerana ia membolehkan murid memahami, menilai serta mengaplikasikan maklumat yang diterima dalam pelbagai situasi. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK) adalah merupakan salah satu konsep yang diperkenalkan dalam situasi Pembelajaran Bestari. Ianya bertujuan untuk menggalakkan pelajar-pelajar berfikir dalam menentukan sesuatu cadangan atau jawapan. Beberapa alat bantu berfikir (thinking tools) digunakan sebagai panduan kepada guru-guru dalam mengendalikan pembelajaran dalam kelas.

Pelajar perlu menguasai kaedah kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif adalah penting kerana kemahiran berfikir yang terdapat dalam mata pelajaran membolehkan mereka membanding dan membeza, meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan, menyusun mengikut urutan, membuat inferens, menjana dan menghasilkan idea, dan mencipta analogi. Di samping itu penggunaan alat-alat berfikir membantu kita menggunakan minda dengan lebih bijak dan berkesan. Pemikiran kita menjadi lebih tersusun, luas, jelas dan kita tidak terburu-buru melakukan sesuatu.
Berdasarkan maklumat di internet banyak maklumat dan bahan bantu mengajar boleh diperolehi, contohnya berdasarkan laman web  berkaitan mata pelajaran muzik : http//:malaysiana.pnm.my yang memaparkan tentang lima kategori  alat muzik tradisional.
Alat-alat muzik kordofon ialah alat-alat yang mengeluarkan bunyi kerana adanya getaran pada tali yang ditegangkan. Alat-alat muzik rebab, sape dan lain-lain tergolong dalam kategori ini.
Dalam kategori ini digolongkan alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui kulit atau membrane yang ditegang dan dipalu.Pelbagai jenis alat gendang dan rebana Melayu tergolong dalam kategori membranofon. Kebiasaannya digunakan  dalam menghasilkan lagu-lagu rakyat.Erofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui lubang udara. Dalam masyarakat pribumi Malaysia,terdapat beberapa jenis alat muzik erofon seperti serunai, seruling, nafiri, seruling hidung dan lain lain yang sejenis.
Idiofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui tindakbalas pada rangka badan yang bergema. Contoh alat muzik idiofon pribumi Malaysia ialah kumpulan gong dan jenis-jenisnya. Dalam kategori idiofon terdapat alat-alat muzik'metallophone', yang diperbuat daripada logam gangsa seperti saron dan gendir dalam ensemble gamelan.


Erofon Bebas

Erofon bebas adalah suatu alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui lubang udara dengan car meniupnya, penjenisan alat adalah berbeza dari erofon. Ianya diperbuat dari pelbagai bentuk yang berbeza dan diperbuat dari bahan yang bersifat sementara seperti daun-daun kayu, daun kelapa dan sebagainya. Penghasilan bunyi tidak mengikut kod muzik yang ditetapkan dan bukan untuk tujuan dipermainkan bersama alat muzik yang lain.


            Berdasarkan laman web tersebut  terdapat ciri reka bentuk kemahiran berfikir antaranya iaitu  kemahiran berfikir secara kritis. Kemahiran berfikir secara kritis merupakan kecekapan dan keupayaan  menggunakan minda untuuk menilai  kemunasabahan , kewajaran sesuatu idea, meneliti kebenaran dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti. Di antara kemahiran  berfikir secara kritis adalah membanding dan membeza , membuat kategori, meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan, menerangkan sebab, membuat sekuen ,urutan dan menentukan sumber yang dipercayai, membuat ramalan, mengusul periksa andaian dan membuat inferens.                                    
         Rebab                                                                                                     Gambus                                         
                  Pipa                                                                                                  Yan Qin

Mengklasifikasi  atau mengkategori juga merupakan kemahiran berfikir dalam mengelompokkan sebilangan perkara dalam kaetegori tertentu sebagaimana contoh gambar dibawah  yang menjelaskan lima kategori alat muzik.


                 
Kordofon                                       Membranofon                       ErofonAlat-alat muzik kordofon ialah alat-alat yang mengeluarkan bunyi kerana adanya getaran pada tali yang ditegangkan. Alat-alat muzik rebab, sape dan lain-lain tergolong dalam kategori ini.
Dalam kategori ini digolongkan alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui kulit atau membrane yang ditegang dan dipalu.Pelbagai jenis alat gendang dan rebana Melayu tergolong dalam kategori membranofon. Kebiasaannya digunakan  dalam menghasilkan lagu-lagu rakyat.Erofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui lubang udara. Dalam masyarakat pribumi Malaysia,terdapat beberapa jenis alat muzik erofon seperti serunai, seruling, nafiri, seruling hidung dan lain lain yang sejenis.
Idiofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui tindakbalas pada rangka badan yang bergema. Contoh alat muzik idiofon pribumi Malaysia ialah kumpulan gong dan jenis-jenisnya. Dalam kategori idiofon terdapat alat-alat muzik'metallophone', yang diperbuat daripada logam gangsa seperti saron dan gendir dalam ensemble gamelan.


                                    
                            Idiofon                                                                   Erofon bebas.

Selain  itu juga kemahiran berfikir secara kritis yang terdapat dalam laman web tersebut  juga boleh menggunakan kaedah soalan dan penyoalan. Soalan  penyoalan  membantu kita berfikir secara  mendalam dan meluas, contohnya sebagai guru, pengetahuan mengenai  soalan dan penyoalan membolehkan kita membentuk soalan dan menggunakannya secara berkesan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran.Soalan yang baik harus mengambil kira semua aspek iaitu aras , skop dan fokus. Soalan yang dibentuk haruslah   mengikut aras taksonomi Bloom


Berdasarkan gambaran tersebut juga pelbagai soalan lisan dapat dibentuk di antaranya :

1.      Apakah jenis alat untuk dikategorikan?
2.      Apakah tujuan untuk mengkategori?
3.      Apakah ciri-ciri penting alat-alat muzik tradisioanal yang hendak dikategori?

Secara ringkasnya  kemahiran mikro berfikir secara kritis dapat membantu menjana idea para pelajar berdasarkan beberapa kemahiran yang telah dinyatakan.Ciri reka bentuk yang kedua iaitu kemahiran berfikir secara kreatif. Kemahiran  berfikir secara kreatif merupaka kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai  pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang baru, asli, luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, atau gagasan. Di antara kemahiran kemahiran berfikir secara kreatif  adalah mencipta anologi , menjana dan menghasilkan idea baru dan mencipta metafora.

Berdasarkan gambar di bawah kemahiran yang diguanakan adalah menjana dan menghasilkan idea baru dimana setiap alat muzik yang dipaparkan turut dinyatakan definisi, kelompok sesuatu  alat muzik contohnya  gambus dalam ketegori alat muzik kordofon :
Gambus

Pengenalan
Sejenis gitar bertali 6 dan membengkak di bahagian badannya hampir-hampir separuh bulat. Tali gitar diperbuat dari perut binatang atau loyang yang dipetik dengan kuku tenggiling. Badannya diukir dari sebatang kayu nangka yang berongga di dalamnya. Lehernya ditutup dengan sekeping kayu nipis dan permukaan badannya ditutup dengan kulit kambing atau kulit biawak.

Fungsi
Gambus lazimnya dimainkan untuk hiburan persendirian, pemuzik gazal dan muziknya menyerupai tarian Melayu seperti joget dan zapin di Johor.

Cara Bermain
Dipetik bagaimana cara bermain guitar.
Selain itu  secara tidak langsung sesuatu muzik  juga dapat dihubungkaitkan dengan muzik bagi sesuatu  budaya contohnya  kompang untuk majlis perkahwinan, nafiri untuk istiadat Pertabalan Raja, gendang dikaitkan untuk silat melayu dan sebagainya.


Kemahiran  reka bentuk yang ketiga  iaitu kemahiran menyelesaikan masalah.Menyelesaikan masalah adalah satu proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan tertentu.Menyelesaikan sesuatu  masalah  boleh menjadi cabaran kepada seseorang. Kejayaan dalam menyelesaikan masalah akan menimbulkan keseronokan  contohnya apabila anda berada dalam situasi berikut, adakah anda berfikir untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah?
Situasi 1: Bagaimana alat-alat muzik tradisonal itu dimainkan?
Situasi 2: Pada majlis apakah alat-alat muzik itu dimainkan?
Situasi 3 : Apakah alat-alat muzik yang sesuai dimainkan bagi majlis-majlis rasmi>
Sebenarnya, kemahiran berfikir membuat keputusan berkait rapat dengan menyelesaikan masalah, antara objektif menyelesaikan masalah adalah membuat penyelesaian yang terbaik   serta mempertimbangkan banyak pilihan untuk membolehkan kita bertindak dengan bijak setelah memikirkan banyak pilihan dan kesan akibatnya. Beberapa langkah dalam menyelesaikan masalah boleh dilaksanakan berdasarkan tahap –tahapnya seperti berikut :
  • Menyedari masalah
  • Memahami masalah
  • Meneroka pilihan-pilihan penyelesaian
  • Meninjau kesan akibat
  • Memilih pilihan terbaik sebagai penyelesaian
Penggunaan alat fikir yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti peta minda dan pengurusan grafik membantu menyelesaikan masalah. Kemahiran menyelesaikan masalah sering diaplikasikan dalam pengajaran berdasarkan tahap-tahap yang tertentu seperti berikut:
Pengaplikasian Dalam Pengajaran
  1. Permulaan: Perkenalkan tajuk bagi mata pelajaran yang diajar dan kemahiran berfikir yang dipilih dan rangsangkan perbincangan (pengurusan lisan) bagi menyelesaikan masalah menggunakan bahan rangsangan yang berkaitan dengan situasi yang memerlukan  penyelesaian.
  2. Perkembangan: Perkenalkan proses penyelesaian masalah dan Pengurusan Grafik (PG) yang hendak digunakan. Kemukakan isu dan isikan PG.
  3. Penutup: Merumuskan pilihan terbaik yang telah dibincangkan bagi menyelesaikan masalah berkaitan.Kemahiran reka bentuk yang keempat ialah membuat keputusan membuat
keputusan ialah satu proses mental di mana seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan yang terbaik daripada beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu.Robin Forgarty & James Bellanca (1990) Teach Them Thinking  mengkategorikan kemahiran berfikir membuat keputusan sebagai pemikiran kritis dan mendefinisikannya sebagai "making a choice based on reasoned judgement". Mereka memberikan kata sinonim "decision making" dengan "judging, choosing, selecting".
Mereka juga memberikan menu untuk menggunakan kemahiran ini berdasarkan akronim J. U. D. G. E.
J  untuk Jot down occasion for decision
U untuk Use brainstorming for alternatives
D untuk Decide on best possibilities
G untuk Gauge positive and negative outcomes
E untuk Express selection; DECIDE.
             Alat bantu berfikir yang turut digunakan pada mata pelajaran muzik tersebut dalam membuat keputusan adalah berdasarkan pengurusan grafik. Grafik yang dipaparkan mengikut kategori alat-alat muzik  memberi jalan penyelesesaian terhadap soalan-soalan yang  telah dikemukakan dan secara tidak langsung memudahkan keputusan diambil bagi menyelesaikan sesuatu permasalahan contohnya; apakah alat-alat muzik yang terdapat dalam kategori alat muzik membrafon? Jawapanya sudah tentu beduk, geduk, kompang dan rebana ubi .

                                                      
                     Geduk                                                                                                    Rebana ubi
                         
                      Beduk                                                                                    Kompang

                Kesimpulannya kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran banyak membantu pelajar memahami kandungan pelajaran.Penggunaan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam sesuatu mata pelajaran amat diperlukan bagi memberi kefahaman yang lebih jitu dan berkesan. Pelajar akan lebih proaktif dan inovatif apabila mengalami proses pembelajaran di bilik darjah. Di samping memupuk minat dan motivasi, KBBK melahirkan pelajar yang lebih berdinamik dan berketrampilan serta wujudnya daya keyakinan dalam diri mereka.(oleh Dr Rajiee Hadi:  catatan: Disebabkan masalah teknikal, foto alat-alat muzik tidak dapat disiarkan.Harap maklum)